โปสการ์ดจากทับแก้ว วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ISBN:

Published:

Paperback

263 pages


Description

โปสการ์ดจากทับแก้ว  by  วรพจน์ พันธุ์พงศ์

โปสการ์ดจากทับแก้ว by วรพจน์ พันธุ์พงศ์
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 263 pages | ISBN: | 10.29 Mb

คำโปรยปกหลังเมือกอนกลัวธรรมชาติ กลัวผีสางนางพราย เดียวนีกลัวไมมันคง กลัวไมทันสมัย กลัวไมรวย กลัวไมปอป กลัวอวน กลัวดำ ฯลฯ ความกลัวทุกชนิดมีคนคิดตัวยาออกมาจำหนาย สวนใหญยาทีรักษาไดไมจริง คนซือกรู แตเขาไมไดตังใจซือยา เขาซือความเชือ ซือเพือความสบายใจMoreคำโปรยปกหลังเมื่อก่อนกลัวธรรมชาติ กลัวผีสางนางพราย เดี๋ยวนี้กลัวไม่มั่นคง กลัวไม่ทันสมัย กลัวไม่รวย กลัวไม่ป๊อป กลัวอ้วน กลัวดำ ฯลฯ ความกลัวทุกชนิดมีคนคิดตัวยาออกมาจำหน่าย ส่วนใหญ่ยาที่รักษาได้ไม่จริง คนซื้อก็รู้ แต่เขาไม่ได้ตั้งใจซื้อยา เขาซื้อความเชื่อ ซื้อเพื่อความสบายใจ อะไรอินเทรนด์จึงแห่กันเข้าไปหามืดฟ้ามัวดิน...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "โปสการ์ดจากทับแก้ว":


legendsmu.eu

©2014-2015 | DMCA | Contact us